Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

Kalenderen

DSKI VIDENSKABELIGT MÅNEDSMØDE

12. March 2024

Deltagere: Alle ansatte på klinisk immunologiske afdelinger…

DSKI ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING

13. March 2024 - 14. March 2024

SPECIALESPECIFIKT KURSUS

19. March 2024 - 21. March 2024

Specialespecifikt kursus i Teoretisk Immunologi (3 kursusdage)…

TMS-gældende version

Nedenfor kan du hente seneste udgave af TMS i PDF-format

Rejsekarentæne

Udvalget for Transfusionsoverførbare sygdomme udarbejder og vedligeholder en liste over tappepause ved rejser for donorer.

Om specialet

Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt laboratoriespeciale med tværfaglig funktion over for de fleste kliniske specialer.

Nyheder